Galerie

MÂNĂSTIREA FRANCISCANĂ

Dealului 4-6, Sibiu

Audio (548.60K)

Parcelarea terenului pe care trebuia să se construiască Citadela a făcut ca unele terenuri să fie preluate de comunitatea romano-catolică. Aceasta a intuit necesitatea existenței unui lăcaș de cult într-un loc unde mulți dintre locuitori erau noi veniți de origine austriacă sau maghiară, cu toții catolici. Viitorul cartier josefin s-a organizat după diferite elemente socio-economice, astfel creându-se două nuclee. Unul german în partea de nord a terenului citadelei și unul românesc în partea opusă acestuia.

Lăcașul de cult care a fost edificat a aparținut călugărițelor franciscane. Ele au revenit în orașul Sibiu, acestea având un convent în perioada medievală în interiorul cetății (actuala biserică franciscană). Reforma luterană a dus la izgonirea acestora odată cu celălalte ordine călugărești.

Inaugurarea acestei mânăstiri s-a făcut la 1 mai 1864, într-un cadru festiv. Cu timpul aici s-a organizat un seminar catolic înființat de Brilinski Lajos. Parcela este cumpărată pe muchia citadelei unde se realiza accesul către interiorul fortificației. La baza povârnișului existau canale secundare ale râului Cibin, acestea nemaifiind folosite cu timpul de sibieni. În 1895-1896 s-a finalizat și construirea bisericii acestui convent.

După cel de Al Doilea Război Mondial, conventul a fost naționalizat de către autoritățile comuniste, devenind în cele din urmă sediu pentru două licee industriale, unul cu profil textil și unul cu profil sanitar, și a unei școli generale de învățământ gimnazial. După Revoluție, cel din urmă liceu a devenit teoretic și și-a schimbat numele în Liceul Teoretic Constantin Noica. În 2007 clădirea a fost retrocedată ordinului călugăresc franciscan.

Clădirea este o îmbinare între elemente clasiciste și unele eclectice. Planul este unul dreptunghiular format din șase corpuri, două laterale perpendiculare pe aliniamentul străzii, două centrale de asemenea perpendiculare pe stradă, unul paralel cu strada și biserica care continuă în interiorul parcelei spre limita dinspre panta exterioară a citadelei.

facebook  twitter  google+  pinterest  email  

În zonă

White Rabbit Cafe (199 m)
cafenea Soseaua Alba Iulia, Sibiu

Cafe Universitatii (235 m)
cafenea Victoriei 2, Sibiu

Erasmus Buchercafe (238 m)
cafenea Mitropoliei 30, Sibiu

HOME      TOP