Galerie

BISERICA DIN GROAPĂ

Justitiei nr. 5, Sibiu

Biserica din Groapă cu hramul „Buna Vestire” a fost construită în 1789 de către Petru Luca și soția sa Stana Petru Luca (devenită între timp soția lui Hagi Popp) şi refacută de Constantin Hagi Popp în 1802. Acestei biserici îi vine numele de la poziţionarea sa într-o vale care fusese creată de lucrările pentru amenajarea citadelei, aici fiind proiectat un bastion de supraveghere a văii. Tot pe aici trecea şi pârâul Rossbach (Şteaza) ce alimenta oraşul cu apă. Biserica din Groapă era biserica vecinătăţii, aici fiind în acel moment cei mai mulţi ortodocşi.

Refacerea datorată cutremurului din 1802 a modificat mult aspectul bisericii. Din păcate imagini cu vechea biserică nu există, dar refacerea lui Hagi Popp s-a realizat de la temelie, influenţele vieneze spunându-şi cuvântul.

Această biserică şi-a legat destinul în secolul al XIX-lea de familia Popp. Astfel, fiul lui Hagi Popp, Constantin Popp, a finanţat în continuare lăcaşul de cult. După 1848, biserica a primit finanţare de la bancherul vienez Zenovie Popp. De asemenean un alt Popp, Mişu, acesta nefiind rudă cu ceilalți, a fost cel care a pictat portretele ctitorilor.

Monumentul este o biserică sală (formată dintr-un singur corp), de tip rural. Absida este largă, semicirculară, iar nava nu are cupolă. Perpendicular pe stradă este pronaosul care se confundă cu turnul clopotniţă înalt de 40 m, pe aici realizându-se şi accesul.

Biserica este încadrată între două clădiri - monument istoric ridicate tot de Hagi Constantin Popp și anume: casa parohială (la nord) în 1789 și Școala parohială românească (la sud) în 1803. În clădirea de la sud de biserică s-au ținut și primele cursuri ale școlii românești din Sibiu, de către profesorul Simion Jinariu. Aceasta şi-a continuat aici activitatea până în anul 1919, când a fost mutată în altă locaţie.

Interiorul este unul diferit de registrul clasic al picturilor bizantine, influenţa baroc fiind elocventă (exemplul fiind zugrăveala în albastru). Pe lângă pictura clasică remarcăm şi arhitectura sacrală de tip transilvănean. Elementele care definesc interiorul sunt galeria cu bănci pentru cor, stranele şi amvonul înălţat (împodobit cu tablele legilor lui Moise).

Există câteva elemente care se remarcă la compoziţia lăcaşului. Astfel pe balustrada balconului sunt incastrate cele trei portrete ale ctitorilor Stana Petru Luca, Constantin Hagi Popp şi Pagona Constantin Popp. Armonia celor trei clopote ale bisericii a fost aranjată de preotul-profesor şi compozitor Timotei Popovici.

În curtea bisericii a fost amenajat cimitirul comunităţii ortodoxe. Printre cei înmormântaţi aici îi amintim pe Vasile Moga, Ioan Piuariu Molnar, Zaharia Boiu, Ioan Codru Drăguşanu, Miron Românul, Ioan Meţianu, Ioan Hodoş. Iniţial înmormântaţi în cimitir, în 3 martie 1856 ctitorii acesteia au fost exhumaţi şi aşezaţi sub altar în semn de cinstire de către episcopul de atunci, Andrei Şaguna.

facebook  twitter  google+  pinterest  email  

În zonă

Muzeul De Vanatoare August Von Spiess (165 m)
muzeu Scoala de Inot, 4, Sibiu

Ramada Sibiu (358 m)
cafenea Emil Cioran Nr 2, Sibiu

Cafe Universitatii (373 m)
cafenea Victoriei 2, Sibiu

HOME      TOP